Liên hệ

28.01.2016

Công ty TNHH Green Park Việt Nam

Địa chỉ: 2604 CT1B1, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6297 6333                       Fax: (84-4) 6297 5456.

Hotline: 0906.011.106

Email: Gparkvietnam@gmail.com