Nhà nhún, bể nhún

Sàn nhún, nhà nhún là một loại hình trò chơi vận động giúp bé phát triển khả năng giữ thăng bằng, kích thích phát triển chiều cao và phát triển trí tuệ của bé. Chúng tôi có rất nhiều mẫu sàn nhún, nhà nhún sau đây: