KHU VUI CHƠI DREAM LAND- ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH 1

DREAM LAND ĐÔNG TRIỀU

  • Chủ đầu tư: Siêu thị Aloha
  • Địa chỉ thi công: Siêu thị Aloha Mall Đông Triều, Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
  • Hạng mục: Khu vui chơi trẻ em trong nhà
  • Diện tích: Trên 500m2
  • Thời gian thi công: Tháng 12.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 5 ngày