KHU VUI CHƠI TRẺ EM TRONG NHÀ SIÊU THỊ ALOHA - QUẢNG NINH 1

KHU VUI CHƠI TRẺ EM TRONG NHÀ SIÊU THỊ ALOHA – QUẢNG NINH

  • Chủ đầu tư: Chuỗi hệ thống siêu thị Aloha
  • Địa chỉ thi công: Đầm Hà, Quảng Ninh
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: 500m2
  • Thời gian thi công: Tháng 6.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 5 ngày