SÂN CHƠI HẢI TIẾN RESORT - THANH HÓA 1

SÂN CHƠI HẢI TIẾN RESORT – THANH HÓA

  • Chủ đầu tư: Hải Tiến Resort
  • Địa chỉ thi công: Thanh Hóa
  • Hạng mục: Sân chơi thiếu nhi
  • Diện tích: 500m2
  • Thời gian thi công: Tháng 04.2022
  • Thời gian hoàn thiện: 03 ngày