KHU VUI CHƠI TRONG NHÀ - HÀ NỘI 1

KHU VUI CHƠI TRONG NHÀ – HÀ NỘI

  • Địa chỉ thi công: Hà Nội
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: 200 – 400m2