Đồ chơi rèn luyện thể chất

Khoa học đã chứng minh các hoạt động vận động rèn luyện phát triển thể chất cho trẻ đóng một vai trò cần thiết trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thể lực và giúp hệ thần kinh của trẻ phát triển. Việc tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất thông qua sử dụng các đồ chơi rèn luyện thể chất đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các trường mầm non. Green Park Việt Nam trân trọng giới thiệu các thiết bị rèn luyện thể chất cho trẻ mầm non dưới đây: