Máy tập thể dục công cộng

SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ- HÀ NỘI

  • Chủ đầu tư: Khu đô thị Văn Phú
  • Địa chỉ thi công: Hà Đông, Hà Nội
  • Hạng mục: Sân chơi ngoài trời
  • Diện tích:
  • Thời gian thi công: 2017
  • Thời gian hoàn thiện: 5 ngày