BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI HẬU - NAM ĐỊNH 1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI HẬU – NAM ĐỊNH

  • Chủ đầu tư: Huyện Hải Hậu, Nam Định
  • Địa chỉ thi công: Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, Nam Định
  • Hạng mục: Sân chơi ngoài trời
  • Diện tích: 60m2
  • Thời gian thi công: Tháng 4.2021
  • Thời gian hoàn thiện: 2 ngày