KIDS CÀ PHÊ VIVU - MỘC CHÂU - SƠN LA 1

KIDS CÀ PHÊ VIVU

  • Chủ đầu tư: Tiệm cà phê Vivu
  • Địa chỉ thi công: Mộc Châu – Sơn La
  • Hạng mục: Kids Cafe
  • Diện tích: >250m2
  • Thời gian thi công: Tháng 01.2022
  • Thời gian hoàn thiện: 10 ngày