KHU VUI CHƠI NEW BLUE - LINH ĐÀM - HÀ NỘI 1

KHU VUI CHƠI NEW BLUE – LINH ĐÀM – HÀ NỘI

  • Chủ đầu tư: Anh Duy
  • Địa chỉ thi công: HH2, Linh Đàm, Hà Nội
  • Hạng mục: Thi công, lắp đặt khu vui chơi trẻ em trong nhà
  • Diện tích: 200m2
  • Thời gian thi công: 7.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 5 ngày