PHÒNG TIÊM CHỦNG TRÀNG AN - VINHOMES OCEAN PARK 1

PHÒNG TIÊM CHỦNG TRÀNG AN – VINHOMES OCEAN PARK

  • Chủ đầu tư: Phòng tiêm chủng Tràng An
  • Địa chỉ thi công: Phòng tiêm chủng Tràng An, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: 9m2
  • Thời gian thi công: Tháng 12.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 1 ngày