SÂN CHƠI SUN VILLAGE RESORT - HÒA BÌNH 1

SUN VILLAGE RESORT – HÒA BÌNH

  • Chủ đầu tư: Sun Village Resort
  • Địa chỉ thi công: Sun Village Resort, Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình
  • Hạng mục: Sân chơi ngoài trời
  • Diện tích: 330m2
  • Thời gian thi công: Tháng 12.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 3 ngày