YODY KIDS ZONE - SHOWROM YODY BẮC GIANG 3 1

YODY KIDS ZONE – YODY BẮC GIANG 3

  • Chủ đầu tư: Thời trang YODY
  • Địa chỉ thi công: Yody Bắc Giang 3, Tòa Hapro cũ, cạnh quảng trường 3/2, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
  • Hạng mục: Khu vui chơi trẻ em trong nhà
  • Diện tích: 100m2
  • Thời gian thi công: Tháng 12.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 3 ngày