SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI CHUNG CƯ HINODE CITY- HÀ NỘI 1

SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI CHUNG CƯ HINODE CITY- HÀ NỘI

  • Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng
  • Địa chỉ thi công: Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hạng mục: Sân chơi ngoài trời
  • Diện tích:
  • Thời gian thi công: Tháng 9.2020
  • Thời gian hoàn thiện: 7 ngày