KHU VUI CHƠI TRONG NHÀ - QUẢNG NAM 1

KHU VUI CHƠI TRONG NHÀ – QUẢNG NAM

  • Địa chỉ thi công:Quảng Nam
  • Nhà đầu tư: Vin Group
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: Trên 500m2