SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI - HƯNG YÊN 1

SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI – HƯNG YÊN

  • Chủ đầu tư: Vin Group
  • Địa chỉ thi công: Hưng Yên
  • Hạng mục: Sân chơi ngoài trời
  • Diện tích: >500m2