SÂN CHƠI THIẾU NHI GRAND PARK - TP.HCM 1

SÂN CHƠI THIẾU NHI GRAND PARK

  • Chủ đầu tư: Vin Group
  • Địa chỉ thi công: TP. HCM
  • Hạng mục: Sân chơi thiếu nhi
  • Diện tích: >1000m2
  • Thời gian thi công: Tháng 01.2022
  • Thời gian hoàn thiện: 20 ngày