HH05 KHU DỊCH VỤ HỖN HỢP THUỘC KHU DỊCH VỤ CAO CẤP BẾN ĐOAN 1

HH05 KHU DỊCH VỤ HỖN HỢP THUỘC KHU DỊCH VỤ CAO CẤP BẾN ĐOAN

  • Chủ đầu tư: DOJI LAND
  • Địa chỉ thi công: HH05 – Khu dịch vụ hỗn hợp thuộc khu dịch vụ cao cấp Bên Đoan, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: 220m2
  • Thời gian thi công: Tháng 3.2021
  • Thời gian hoàn thiện: 5 ngày