SOFTPLAY MẦM NON VINSCHOOL WEST POINT 1

SOFTPLAY MẦM NON VINSCHOOL WEST POINT

  • Chủ đầu tư: Vin School
  • Địa chỉ thi công: Mầm non West Point, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Hạng mục: Softplay mầm non
  • Diện tích: 80m2
  • Thời gian thi công: Tháng 6.2021
  • Thời gian hoàn thiện: 5 ngày