YODY KIDS ZONE - TỪ SƠN - BẮC NINH 1

YODY KIDS ZONE – TỪ SƠN – BẮC NINH

  • Chủ đầu tư: Thời trang YODY
  • Địa chỉ thi công: Cửa hàng thời trang YODY, 185 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: 60m2
  • Thời gian thi công: Tháng 5.2021
  • Thời gian hoàn thiện: 2 ngày