YODY KIDS ZONE - THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 1

YODY KIDS ZONE – THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

  • Chủ đầu tư: Thời trang YODY
  • Địa chỉ thi công: Cửa hàng thời trang YODY, 230, Điện Biên, Lộc Hoà, TP. Nam Định, Nam Định
  • Hạng mục: Khu vui chơi trong nhà
  • Diện tích: 60m2
  • Thời gian thi công: Tháng 5.2021
  • Thời gian hoàn thiện: 2 ngày