KHU VUI CHƠI YODY KIDS ZONE - HÒA BÌNH 1

YODY KIDS ZONE – HÒA BÌNH

  • Chủ đầu tư: Thời trang YODY
  • Địa chỉ thi công: Cửa hàng thời trang YODY, 716 Cù Chính Lan, Phư Lâm, TP. Hòa Bình, Hòa Bình
  • Hạng mục: Khu vui chơi trẻ em trong nhà
  • Diện tích: 20m2
  • Thời gian thi công: Tháng 4.2021
  • Thời gian hoàn thiện: 2 ngày